JAK OZÓN FUNGUJE?

Třetí atom kyslíku v ozonu je extrémně reaktivní. Tento atom se snadno váže na jiné molekuly kontaminantů, jako jsou pachy, plísně, bakterie nebo viry. Když se pachy dostanou do kontaktu s ozónem, změní se jejich chemická struktura a výrazně se sníží, případně dojde k úplné eliminaci. Viry a bakterie jsou při správné koncentraci zcela zničeny. Jakmile více ozónu napadá zbývající sloučeniny, kontaminant je nakonec zničen. Tento proces se nazývá oxidace. Po aplikaci se ozón změní zpět na kyslík, díky tomu je použití ozónu velmi šetrné k životnímu prostředí.

JAK GENERÁTOR VYRÁBÍ OZÓN

Koronový výboj v přístroji vytváří ozón pomocí aplikace vysokého napětí na kovovou mřížku vloženou mezi dvě dielektrika. Vysoké napětí prochází dielektrikem na uzemněné síto / desku a při tomto procesu vytváří ozón z kyslíku přítomného v komoře. Tento proces dělí molekuly kyslíku na jednotlivé atomy kyslíku (O). Tyto atomy se kombinují s další molekulou kyslíku (O2) za vzniku ozónu (O3).

Nejste si jisti, který výrobek je pro vás nejvhodnější?

Kontaktujte nás a naši experti vám rádi pomohou vybrat a poradí, jak přístroj ve vašem konkrétním případě nejlépe používat.

JAK REAGUJE OZÓN S OSTATNÍMI MATERIÁLY?

Ozón má velmi silné oxidační účinky a při vyšších koncentracích (při nadměrném použití v řádu hodin či ve velmi malých prostorách) může poškozovat povrchy náchylné ke korozi, způsobovat zrychlenou degradaci některých plastů a gumových výrobků. Doporučujeme všechny předměty, které podléhají těmto kritériím, případně pokud si nejste jisti jejich odolností nebo se jedná o předměty vyšší nebo umělecké hodnoty, bezpečně zakrýt či odstranit z čištěného prostoru. Níže naleznete příklady některých materiálů a jejich odolnost vůči ozónu.

Kategorie Odolnost Popis
A Vynikající Ozón nemá na tyto materiály vůbec žádný vliv.
B Vysoká Ozón má na tyto materiály malý vliv, a to pouze při dlouhodobém používání vysokých koncentrací ozónu.
C Dobrá Ozón tyto materiály poškodí během několika týdnů používání v jakékoliv koncentraci.
D Nízká Tyto materiály se nedoporučují pro použití s ozónem, neboť je ozón poškodí či rozloží již během několika dnů nebo hodin používání.

Materiály:

ABS plast B Flexelene B
Acetal (Delrin) C Fluorosilikon B
Akryl (Perspex) B Nerezová ocel 304/316 A
Hliník C (mokrý ozón)/ B (suchý ozón) Nerezová ocel - jiná kategorie B
Mosaz B Sklo A
Bronz B Ocel D
Nitril D HDPE A
Butyl A Tygon B
Lité železo C Zinek D
Měď B PTFE A
CPVC A (zkřehne) LDPE B
PEX A Magnesium D
Durachlor-51 A Monel C
Polysulfid B Přírodní kaučuk D
EPDM C (mokrý ozón)/B (suchý ozón) Neopren C
PVC A (mokrý ozón)/ B (suchý ozón) zkřehne Nylon D
Ethylen-propylen A Polyakrylát B
FRD D Polyamid (PA) C
Silikon A GFPP C
PVDF Kynar A Polypropylen C
Santoprene A Polyurethan A